Projektering och leverans av allmänbelysning kommunfullmäktige salen.

Sommaren 2015 byggs KF salen om med bland annat ny teknik och belysning. Valet av belysning blev 1 cells infällda armaturer och LED glödlampor från GDS. Anderson & Co har levererat armaturer och drivdon och gjort belysnings planeringen för salen. El-konsult, Elkonstruktion i Östergötland AB, El-entreprenad, Vallacom AB.

http://www.gds.uk.com/#!arcsystem/cphx