Om Anderson & CO Sweden AB

Vi startade vår verksamhet år 1995 då vi såg hur det fanns ett växande behov i nöjes- och underhållningsbranschen där man efterfrågade kompetent arbetskraft inom områdena mekanik och belysning. Vi valde därför att inrikta oss på att erbjuda konsultation, försäljning, tillverkning och montage av just dessa produkter  – en affärsinriktning som skulle visa sig framgångsrik.

När företaget startades var vi geografiskt utspridda med kontor i Sundsvall, Stockholm och Norrköping. Vi hade även syskonkoncerner i Danmark och Norge. Idag har vi centraliserat verksamheten och utgår från ett stort kontor i Norrköping varifrån vi åtar oss arbeten över hela Sverige.

Vid starten var man 5 delägare i firman men sedan början av år 2000 ägs företaget till 100% av en av de ursprungliga grundarna, Dick Lindström. Företaget består idag av 5 st heltidsanställda med olika kompetensområden inom textilier, belysning, teknik och mekanik. I samband med större jobb tar vi också in specialistkompetens på projektbasis.

Konsultation och projektering

Innan vi installerar går vi noggrant igenom behov och möjligheter.

Utveckling och tillverkning

Vi utvecklar och tillverkar produkter utifrån era önskemål.

Installation

Vi visar gärna upp referenser vi är stolta över.

Service och underhåll

Vi är med hela vägen, så länge ni vill.

Vi som arbetar på företaget

Varumärken / argenturer