Tjänster

Företags affärsidé har under dess hela verksamhetstid varit ganska enkel, att leverera en kostnadseffektiv och för kunden bästa helhetslösning som möjligt. Anderson & Co skall erbjuda ett brett produktsortiment från tillverkare som anses kvalitativa och innovativa, något som vi med stolthet kan säga att vi gör. För att göra projekt kostnadseffektiva tar vi in den arbetskraft som behövs för just det projektet, detta kan t.ex innebära x antal elektriker / smeder.
Support
Vi har idag en support som fungerar mycket bra men som alltid finns vissa brister, vår ambition är att finna dom och göra något åt det. Vi arbetar med våra rutiner dagligen och har både utbildningar och träning om våra produkter tillsammans med tillverkarna. Telefonsupport via våra mobiltelefoner går att få på alla dygnets timmar.
Anställda
Vi är i dag 5st heltidsanställda med inriktning på belysning, mekanik, teknik och textilier. Vi har även för projekt inhyrd personal på 1-7 personer beroende på vilka projekt som pågår, vid behov har vi ett nära samarbete med special inriktade konsulter som tas in vid behov, t.ex. vid komplicerade hållfasthetsberäkningar.
Framtiden
Vårt mål med framtiden är att behålla vår starka & ledande position för mekaniska installationer inom nöjesbranschen. Vi arbetar även på att växa på belysningssidan där vi har många intressanta agenturer. Inom belysning är vårt mål att växa mer inom uthyrnings och TV branschen. Man kommer se mer av Anderson & Co i reklam och demovisningarna kommer öka.
Utveckling
Utvecklingsplaner i dagens läge är utökning på belysningssidan där vi behöver mer personal för att klara av kundernas önskemål.
På mekaniksidan håller vi på med en mängd olika projekt, bl.a. med konstruktion av nya lyftanordningar samt effektivisering av tillverknings sidan (brythjul, slakvakter osv. för serietillverkning) likaså fortsätter vi utvecklingen av olika typer av styrsystem. Vi har ett verksamhetsområde där teatrar är vår största kundkrets, en icke obetydlig del utgörs dock av olika typer av samlingslokaler och studios.