Vår affärsidé har under dess hela verksamhetstid varit ganska enkel, att leverera en kostnadseffektiv och för kunden bästa helhetslösning som möjligt.
“Vår standard är andras special”

Tjänster

Tillverkning
Utveckling
Installation
Service & underhåll

Produkter

Balk
Motorer
Tross
Dansmattor

Referenser

Kultur
Idrottsarenor
Kontor
Skolor

Kontakt

011 18 00 77
info@anderson-co.se

Vår affärsidé har under dess hela verksamhetstid varit ganska enkel, att leverera en kostnadseffektiv och för kunden bästa helhetslösning som möjligt.
“Vår standard är andras special”

Tjänster

Tillverkning
Utveckling
Installation
Service

Produkter

Balk
Motorer
Tross
Dansmattor

Referenser

Kultur
Idrottsarenor
Kontor
Skolor

Kontakt

011 18 00 77
info@anderson-co.se

VI ÄR ANDERSON & CO

Vi startade vår verksamhet år 1995 då vi såg hur det fanns ett växande behov i nöjes- och underhållningsbranschen där man efterfrågade kompetent arbetskraft inom mekanik. Vi valde därför att inrikta oss på att erbjuda konsultation, försäljning, tillverkning och montage av just dessa produkter  –
en affärsinriktning som skulle visa sig framgångsrik.

Senaste nytt

Produkter

ASON BEAM

ASON BEAM

ASON LYFTBEN

ASON LYFTBEN

Dansmattor

Dansmattor

Läktare

Läktare

Motorer

Motorer

Textilier

Textilier

Podier

Podier

Tross

Tross

Våra varumärken